Αποθήκευση και διατήρηση της μπύρας

Η αποθήκευση και διατήρηση της μπύρας πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να διατηρείται η γεύση και το άρωμα που ο ζυθοποιός μόχθησε για να παράγει. Η μπύρα δε γίνεται καλύτερη με την παλαίωση. Οι μπύρες τύπου Pilsner, Lager, άσπρες και Μαύρες πρέπει να καταναλώνονται σε διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Υπάρχουν και μερικές όπως οι Trappist, οι οποίες μπορούν να διατηρηθούν έως και 2 έτη.

Αποθήκευση σπιτικής μπύραςΤο μέρος που αποθηκεύονται οι μπύρες πρέπει να καλύπτει ορισμένες προϋποθέσεις:

  • Να είναι καθαρό (συνήθως ψυγείο), γι’ αυτό και οι φιάλες που τοποθετούνται σ’αυτό πρέπει εξωτερικά να είναι καθαρές.
  • Να μην είναι υγρό (το καπάκι μπορεί να σκουριάσει και να αφήσει να περάσει αέρας στο εσωτερικό της φιάλης και να οξειδώσει την μπύρα, η ετικέτα μπορεί να ξεκολλήσει μερικώς ή ολικώς, χαλώντας την αισθητική της φιάλης, πώματα από φελλό μπορεί να υγρανθούν και να επιτρέψουν το πέρασμα άσχημων οσμών στην μπύρα).
  • Να μην έχει άσχημες οσμές (μαζούτ, λαχανικά, μούχλα)
  • Να μην έχει δυνατό φωτισμό (φιάλες που είναι εκτεθειμένες σε ισχυρό φωτισμό, φυσικό ή τεχνητό, έχουν σαν αποτέλεσμα γεύση ψωμιού υπερβολικά ψημένου, lightstruck)

Οι φιάλες με μεταλλικό πώμα αποθηκεύονται όρθιες με την ετικέτες προσανατολισμένες προς τα εμπρός, ενώ αυτές με φελλό, πλαγιασμένες με την ετικέτα προς τα επάνω.
Αποθήκευση μπύραςΗ θερμοκρασία αποθήκευσης πρέπει να είναι μεταξύ +3 και +10 C και πρέπει να αποφεύγονται οι θερμοκρασιακές μεταβολές. Στην κατανάλωσή τους πρέπει να ακολουθείται η αρχή First in First Out. Οι μπύρες επαναζύμωσης και αυτές που περιέχουν κάποιας μορφής ίζημα, πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή και χωρίς αναταραχή, για να μην ξεκολλά το ίζημα τους από τον πυθμένα της φιάλης.

Η μπύρα δεν πρέπει να τοποθετείται σε καταψύκτες (π.χ. καταψύκτες παγωτών), διότι μπορεί να υπάρξει κρυστάλλωση και άλλες ποιοτικές μεταβολές όπως ανεπιθύμητα θολώματα και αστάθεια στον αφρό της μπύρας.

Στο ψυγείο της μπύρας δεν πρέπει να τοποθετούνται τρόφιμα, αφενός για να μην αυξάνεται η θερμοκρασία με το συχνό άνοιγμα του ψυγείου, αφετέρου για να αποφεύγονται οι δυσάρεστες οσμές και η ανάπτυξη μυκήτων που μπορούν να επηρεάσουν τη μπύρα.

Avatar


Alcatraz Porter

<span id="result_box" lang="el"><span class="hps"><strong>Λεπτομέρειες</strong> </span>:</span><span id="result_box" lang="el"> Η  συ

Οδηγίες Brewferm

IBU (International Bittering Units)


AG24 Oktoberfest/Märzen

Έκθεση “Ζυθογνωσία 2014”

Η πρώτη έκθεση Ζυθογνωσία 2014 είναι πλέον γεγονός και θα λάβει μέρος σε λίγες μέρες

Leave a Reply